Domov |  Kontakt |  Zemljevid strani Slovensko  | English  | Deutsch
Skupina ETI:
 
Iskanje po vsebini
     

Poslanstvo in vizija

Zavezanost vodstva in zaposlenih v družbi, zapisana v izjavah o poslanstvu in viziji družbe, je usmerjenost v zagotavljanje kakovosti izdelkov in storitev z ustreznimi vhodnimi pogoji in preverjenimi procesi. Ta postavlja v ospredje kakovost, usmerjeno k zunanjemu ali notranjemu odjemalcu, ki sodeluje v procesih stalnega razvoja in izboljševanja.

Poslanstvo družbe ETI PROPLAST d.o.o.

        Poslanstvo družbe Eti Proplast je:

·         proizvodnja izdelkov iz plastike ter zagotavljanje nemotene oskrbe z izdelki za potrebe proizvodenj Koncerna

·         izvajanje vseh vrst storitev na področju razvoja, izdelave ter vzdrževanja in obnove orodij za potrebe matične družbe in ostalih povezanih družb

·         trženje celovitih rešitev za izdelke iz plastičnih mas, od koncepta, konstrukcije orodij, proizvodnje ter nazadnje sestave proizvodov v posamezne sklope,

·         proizvodnja in vzdrževanje naprav za potrebe Koncerna ter zunanje naročnike

·         proizvodnja izdelkov iz plastike

·         montaža izdelkov

Svoje usluge bo družba ETI PROPLAST ponujala matični družbi in zunanjim kupcem.

Vizija družbe ETI PROPLAST d.o.o.

Družba ETI PROPLAST se bo razvila v kompetenčni center za orodja, naprave in proizvodnjo izdelkov iz plastičnih mas za potrebe Koncerna.

Družba ETI PROPLAST bo s poslovno odličnostjo ter primernim odnosom do poslovnih partnerjev, okolja in sodelavcev okrepila v konkurenčno, donosno in razvojno sposobno podjetje ter nadalje pomembno razvijala in utrjevala pozitivno identiteto koncerna ETI.

Slogan družbe

Stalne izboljšave – ključ do poslovne uspešnosti!

Novice
[ 31.1.2019 ]
Podrobnosti so zavedene pod zavihkom: ORODJARNA / SEZNAM STROJEV / MERILNI STROJI IN ..
Kontakt
ETI PROPLAST d.o.o.
Obrezija 5, 1411 Izlake

Tel.: 03 56 57 590
Faks: 03 56 74 185

Pošljite nam povpraševanje
Poslovni stiki